Pro Prahu

O co se v barvách pražské KDU-ČSL snažím

KDU-ČSL Praha 10
 • Účastním se pravidelně, aktivně a úspěšně jednání zastupitelstva MČ Praha 10. Zastupitelstvo díky pomoci opozičních zastupitelů přijalo mé návrhy na zpřísnění finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření radnice od magistrátu; na zpřístupňování podkladů k jednání zastupitelstva. Úspěšné je i úsilí lidovců z Prahy 10 o znovuotevření školky na Bohdalci (M. Müller ml.).
 • Jako první jsem důkladně na jednání zastupitelstva otevřel kauzu 94 milionů ztracených v podezřelé firmě Key Investments. Nestrkám hlavu do písku. Nechci nechat o tak velkém průšvihu rozhodovat z 3/4 stejné lidi, kteří tuto ztrátu způsobili.
 • Hájím občany, kteří na zastupitelstvu vystupují, před útoky dřívejšího starosty Prahy 10 Ing. Milana Richtera. Jeho ataky na občany pokojně vystupující v diskusi jsou do nebe volající arogancí.
 • Podílel jsem se za KDU-ČSL na vítězné volební kampani koalice KDU-ČSL, SZ a ČPS „Michálek do Senátu“:
  1. Pavel Mareš
   Spolu s L. Galatíkem jsem vedl jednání s dvěma levostředovými liberálními stranami tak, aby si KDU-ČSL zachovala tvář a prosadila svá programová témata. Všichni společně (zástupci předsednictva ve štábu, členové z daných obvodů i "přespolní", dobrovolníci v ulicích) jsme prokázali operativnost, profesionalitu a šířili dobré jméno lidové strany.
  2. Postaral jsem se o kompletní tvorbu volebních novin Libora Michálka, a to od základní ideje přes skladbu a sazbu článků, obstarávání kontaktů až po zařízení tisku. To vše prakticky za 10 dní.

Cílem politiky KDU-ČSL v hlavním městě nemůže být nic menšího než znovuzískání aspoň jednoho poslance z našich řad. Tento zisk jen umocní zisk mandátů ve volbách do zastupitelstva hl. m. Prahy i v městských částech. Proto se zajímám a zapojuji do diskuse o celostátních tématech (restituce, amnestie, charakter konzervativní politiky). Ve většině pražských domácností se o politice mluví u televize, na sociálních sítích a v občanských sdruženích s konkrétní programovou náplní. Moje vize pro Prahu počítá s přednostmi i potížemi, které s sebou politický život v Praze nese. Nezvykl jsem si před potížemi rezignovat, jsou pro mě výzvou.

Lidovecká vize pro Prahu se rýsuje v odpovědích na otázky:

Co má být základem naší politické práce v městských částech i na celopražské úrovni?

Jakou volební strategii v Praze pod mým vedením zvolíme?

Které tři priority společně vybereme?

Koho pro naši politiku můžeme získat „nablízko“?

Máme se přizpůsobovat, nebo vymezovat vůči jiným stranám?