Pro lidovce

Místopředseda
 • Přispěl jsem a přispívám k návratu lidovců do povědomí veřejnosti v Praze 10 (jednání zastupitelstva a těsné kontakty s místními občanskými sdruženími a občanskými hnutími) a v Praze (obhajoba našich zájmů a politické konzultace ve volebním a povolebním štábu Libora Michálka)
 • Jako místopředseda pražské organizace jsem se v zájmu celku vždy snažil o aktivní přístup směrem na veřejnost a neztrácel ze zřetele členy pražského městského předsednictva (usnesení, tiskové zprávy).
 • Na základě důvěry dané bývalým předsedou PMO Liborem Galatíkem mám podíl na nové tváři stranického zpravodaje Nový HLAS (od února 2012 šéfredaktor).
 • Jsem autorem (spolu s JUDr. Pavlem Svobodou a za podpory PMP) nového znění preambule a článku 2 Stanov KDU-ČSL (Programové zásady a cíle):
  1. KDU-ČSL je politická strana, jež usiluje o uplatňování křesťanských a konzervativních hodnot ve společnosti a státu.
  2. KDU-ČSL hájí důstojnost lidské osoby od početí do přirozené smrti a principy společného dobra, spravedlnosti, subsidiarity a solidarity. Východiska pro řešení politických problémů nachází KDU-ČSL v křesťanské sociální etice.
  3. KDU-ČSL hájí rodinu jako společenství muže, ženy a dětí a považuje ji za základní podmínku života společnosti a státu. Rodina tu není pro společnost a pro stát, ale společnost a stát tu jsou pro rodinu.
  4. KDU-ČSL prosazuje právní stát a parlamentní demokracii, ve které je každý člověk odpovědný za sebe a svou rodinu, spoluodpovědný za svou obec a zemi, kde žije. KDU-ČSL klade důraz na vlastní iniciativu člověka, svobodnou názorovou diskusi, sebeorganizaci společnosti a široké zapojení občanů do rozhodovacích procesů.
  5. KDU-ČSL prosazuje sociálně tržní hospodářství. Fungování svobodného trhu je pro KDU-ČSL nemyslitelné bez pevného právního rámce a potřebného ohledu k těm, kdo zůstávají na okraji společnosti.

Naším hlavním cílem dovnitř do strany musí být zvýšení spoluúčasti členů a příznivců KDU-ČSL.

Vize se rýsuje v odpovědích na otázky:

Proč na vše být sami, když se můžeme o práci i úspěchy podělit?

Jakou formu primárních voleb chceme?

Spravedlnost v zastoupení jednotlivých obvodů

Jak zapojovat, jak se zapojovat a jak být efektivní?